Säännöt

JAOSTON SÄÄNNÖT

NIMI JA TOIMINTA-ALUE

1§  Jaoston nimi on Elintarvikealan opettajien jaosto. Jaoston toiminta-alueena on koko Suomi.

TOIMINNAN TARKOITUS

2§  Jaoston tarkoituksena on toimia jäsentensä

 1. ammattitaidon kehittämiseksi
 2. yhteyden ylläpitämiseksi muihin järjestöihin ja opettajaryhmiin
 3. hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä yhteistyön kehittämiseksi muiden opettajaryhmien kanssa
 4. palkkauksien ja sosiaalisten etujen parantamiseksi
 5. oikeudellisen asemana turvaamiseksi

TARKOITUKSEN TOIMINTATAVAT

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi jaosto

 1. Toimii OAJ:n AO:n alaisena jaostona
 2. Toimii yhteistyössä opetus-, työsuojelu-, elintarvikevalvonta- ja työvoimaviranomaisten sekä elinkeinoelämän ja erilaisten järjestöjen kanssa
 3. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 4. Järjestää kokouksia, kursseja, näyttelyjä, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja, retkiä ja opintomatkoja
 5. Tiedottaa toiminnastaa

Toiminnan tukemiseksi jaosto voi saada AO:lta avustusta.

JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

4§  Jaoston jäseniä ovat AO:n (Ammatilliset opettajat) jäsenrekisterin mukaan ammattiopistojen ja -koulujen elintarvikealan opettajat sekä aikuiskoulutuksen elintarvikealan opettajat.

5§  Tiedotukset jaoston jäsenille annetaan jaoston vuosikokouksen määrämällä tavalla.

JAOSTON HALLINTA

6§  Jaoston toimielimiä ovat jaoston kokoukset ja johtokunta.

7§  Jaoston päätösvaltaa käyttää jaoston kokous.

8§ Jaoston kokous pidetään kesä-syyskuun aikana. Jaoston ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa, jos johtokunta niin päättää tai jos vähintään 1/10 jaoston jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokousedustajat saavat edustaa valtakirjalla korkeintaan 15 jäsentä.

9§  Jaoston kokouksessa päätetään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään jaoston johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä.
 5. Esitetään jaoston tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 6. Hyväksytään jaoston toimintasuunnitelma.
 7. Määrätään johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnan tarkaastajien palkkio.
 8. Päätetään jaoston jäseniltään perimän jäsenmaksun määrästä.
 9. Hyväksytään jaoston seuraavan vuoden talousarvio.
 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (parillisina vuosina).
 11. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet (parillisina vuosina).
 12. Nimetään edustajat ja varaedustajat eri yhteisöjen kokouksiin ja päätetään heidän toimintalinjoistaan.
 13. Valitaan kaksi varsinaista toiminnatarkastajaa ja heille kaksi henkilökohtaista varahenkilöä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 14. Päätetään jaoston kokouksen koolle kutsumisesta.
 15. Määritellään jaoston kanta liiton henkilövalintakysymyksissä, mikäli kokous katsoo sen tarpeelliseksi.
 16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja johtokunnan esittämät asiat.

10§  Jaoston kokouksessa valittujen toimihenkilöiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

11§  Joston kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava vähintään 30 päivää ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla.

JOHTOKUNTA

12§  Jaoston asioita hoitaa johtokunta näiden sääntöjen ja jaoston kokouksen päätösten mukaisesti. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi jaoston jäsentä.

13§  Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsottavat henkilöt.

14§  Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä niin vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on paikalla. Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tarkistetaan.

15§  Johtokunnan tehtävät

 1. Johtaa jaoston järjestöllistä ja taloudellista toimintaa.
 2. Panna toimeen jaoston kokousten päätökset.
 3. Valmistella jaoston kokouksissa käsiteltävät asiat.
 4. Vastata jaoston toiminnasta ja talouden hoidosta sekä tilinpidosta.
 5. Suorittaa muut jaoston toiminnan edellyttämät tehtävät.

TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS

16§ Jaoston tilit päätetään kalenterivuosittain. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään seitsemää (7) päivää ennen vuosikokousta.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

17§  Jaoston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

18§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen jaoston kokouksen käsiteltäväksi ja muutosta on kannattanut vähintään 2/3 äänestyksessä annatuista äänistä.

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

19§  Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s