Tampereen koulutuspäivä 25.9.2015

Päivän ohjelma:
Jaoston koulutuspäivä 25 9 2015

Luentomateriaalit ohessa:
Laatupäällikkö Anneli Hautaniemi, Saarioinen Oy
elintarvikealan_opettajat_25.9.2015

Terveystarkastaja Maija-Liisa Rantala, Tampereen kaupunki
https://www.icloud.com/keynote/AwBWCAESENTS4QlgDV9ZfmGUt30w9C0aKlUG1OP3SmfFO1mr0A4IDXjC-kDRIRhQ3KLXrcskhxe4Q06E2LBpBQBeQAMCUCAQEEIBtTTin1EVLi9OPl63n11dIdFydFuXLgSb1zCvikj_KQ#Luento_syyskuu_2015_elintarviketietojen_antaminen-2_2

Tarkennus valmiiksi pakattuun elintarvikkeeseen  (Ote Eviran Elintarviketieto-oppaasta)

4.3 Valmiiksi pakattu elintarvike
Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka luovutetaan valmiiksi pakattuina. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauksen
sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta ja joka on sellaisenaan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakattu elintarvike on tällöin yksi myyntiyksikkö.

Seuraavissa tapauksissa elintarviketta ei pidetä valmiiksi pakattuna, vaan pakkaamattoma
· elintarvike on pakattu loppukuluttajalle elintarvikkeen luovutuspaikassa (myymälä, suurtalous) välitöntä myyntiä varten (= pakataan ja myydään vuorokauden, 24 tunnin, aikana). Tästä esimerkkejä:

  •  tuotteet, jotka pakataan ennalta palvelumyynnin yhteydessä
  • tuote-esittelijä pakkaa tuotteen ennalta valmiiksi pussiin tai muuhun päällykseen ja siten nopeuttaa palvelumyynnin yhteydessä kuluttajalle tapahtuvaa tuotteiden luovutusta
  • kahvilan linjastossa on pakattu elintarvikkeita ennalta käsittelyn helpottamiseksi (esimerkiksi valmiit voileivät ja sämpylät), ja ne on joko tarkoitettu nautittavaksi paikan päällä tai mukaan otettavaksi.(Sen sijaan teollisuuden kuluttajille pakkaamiin ja myytäviin ruokiin edellytetään tehtäväksi kaikki pakkausmerkinnät)
  • kioskissa täytetään ennalta sämpylöitä, pakataan esimerkiksi muovikalvoon ja myydään myyjän toimesta.
  • kuluttaja itse pakkaa
  • elintarvike vasta ostohetkellä suljetaan pakkaukseen (palvelumyynti)
  • tuote pakataan elintarviketeollisuudessa ostajalle erikseen tämän tekemästätilauksesta (lihatilaus, kakkutilaus)
  • tuote pakataan suurtaloudessa ostajalle erikseen tämän tekemästä tilauksesta (pizzatilaus, lounasateria)
  • myymälässä myytäviin ja siellä yksittäin läpinäkyvään pakkaukseen, esimerkiksi muovikelmuun, pakatut juustot, jotka myydään joko palvelu- tai itsepalvelumyynnissä, katsotaan poikkeuksellisesti pakkaamattomaksi. Juustot on pakattuennakkoon käsittelyn helpottamiseksi.
  • yhden kokonaisen kasviksen, esimerkiksi kurkun tai paprikan, pakkaaminen läpinäkyvään pakkaukseen, ”kelmutettu pakkaus”, ei ole pakkaus, vaan se on suojapakkaus. Jos kurkkuja pakataan kelmuun useampia kuin yksi, silloin se on pakkaus (kasviksia koskeva erityislainsäädäntö). Samoin niputetut vihannekset avoimessa käärepakkauksessa katsotaan pakkaamattomaksi tuotteeksi.

Valmiiksi pakattuna voidaan pitää jokaista elintarviketta, joka on suljettu päällykseen, rasiaan tai pussiin kokonaan tai osittain siten, että sen esille ottaminen edellyttää jonkinlaista avaamis- tai rikkomistoimenpidettä, kuten suojakalvon poistamista
elintarvikkeen ympäriltä. Sen sijaan sellaisia kooltaan vähäisiä elintarvikkeita, kuten makeisia, jotka on kääritty paperiin niiden käsittelyn ja kaupanpidon helpottamiseksi, ei ole syytä pitää valmiiksi pakattuina, jos niitä myydään painon mukaan, kuten vastaavia kääreettömiä irtomakeisia. Jos makeisia myydään yksittäin (esimerkiksi tikkukaramellit ja purukumit), ne katsotaan valmiiksi pakatuiksi.

Esimerkki. Sulkematon tai avoin pakkaus
Teollisuuden pakkaamat ja kauppoihin toimittamat elintarvikkeet edellyttävät useimmiten täysin suljettua pakkausta. Kaupoissa pakataan asiakkaalle muun muassa leipiä avonaisiin pusseihin ynnä muihin sellaisiin päällyksiin, jotka eivät ole suljettuja
pakkauksia. Pakkaamattomista leivistä on annettava kuluttajalle kuitenkin vähittäiskaupassa tiedot, jotka edellytetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (834/2014) annettavan. Samasta syystä ei kaikkia pakollisia merkintöjä voida vaatia myöskään avoimiin perunapusseihin tai marjaropposiin (lisää kohdassa 7.2)

Ote Eviran elintarviketieto-oppaasta kohdasta 5.10.1
Alkuperämaa ja lähtöpaikka

Alkuperämaa ja lähtöpaikka on määritelty myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 450/2008 yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi). Asetuksen 36 artiklassa todetaan: ”Tietystä maasta tai tietyltä alueelta peräisin ole­vina tavaroina pidetään kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella kokonaan tuotet­tuja tavaroita. Tavaran, jonka tuottamiseen on osallistunut useampi kuin yksi maa tai alue, on katsottava olevan peräisin siitä maasta tai siltä alueelta, jossa sille on suoritettu viimeinen merkittävä valmistustoimi”.
Elintarvikealan toimijan nimeä, toiminimeä tai osoitetta etiketissä ei ole pidettävä tässä asetuksessa tarkoitettuna elintarvikkeen alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoit­tamisena (elintarviketietoasetuksen 2. artikla, kohta 2 g).

Alkuperämerkinnällä tarkoitetaan elintarvikkeen pakkaukseen tai muutoin tehtä­vää merkintää, joka ilmaisee, mistä maasta tai alueelta elintarvike on peräisin.
Lähtöpaikka voi olla alue, joka on osa alkuperämaata tai alue, joka kattaa useita maita. Esimerkkejä lähtöpaikoista ovat Ahvenenmaa, Skotlanti ja Alpit

Vapautus ravintoarvoilmoituksesta
Ravintoarvoilmoituksesta on vapautettu joitain elintarvikkeita. Ne luetellaan elintarviketietoasetuksen liitteessä V. Yksi niistä on
käsityönä valmistetut elintarvikkeet, joita pieniä tuotemääriä tuottava valmistaja toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikal­lisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat tuotteet suoraan loppukuluttajalle.
Elintarviketieto-oppaassa asiaa on käsitelty kohdassa 5.17.11

Hyvää alkanutta syksyä
Maija-Liisa Rantala
terveystarkastaja
0503302216
maija-liisa.rantala@tampere.fi

Tampereen kaupunki/
Ympäristöterveys
Kangasalan toimipiste
Herttualantie 28, 36200 Kangasala
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/ymparistoterveys/elintarvikevalvonta.html